- Blåappen version

Blåappen 7.3 – Hösten 2023

Nya funktioner

 • Sekretess
 • Vidareutveckling av samtyckeshantering
 • Ny typ av patientrelation ”Närstående”
 • Välja visningsordning för skattningar i program
 • Ny dagboksfunktionalitet: Justera slutdatum på dagbok
 • Admin av användare och behörigheter
  • Förbättrad design
  • Möjlighet till manuell hantering av enheter och användare
  • Ny roll: ”Patientadministratör” som kan makulera skattningar och ta bort patienter

Skattningar & Dagböcker

Nya dagböcker

 • DBT-veckokort
 • Rehabplan

Nya skattningar

 • AAI (Appearance Anxiety Inventory)
 • ASRS Aktuell symptomnivå
 • ALCOHOL-E
 • EmetQ-13 (Emetophobia Questionnaire)
 • MIA (Mobility Inventory for Agoraphobia)
 • SHAI-14 (Short Health Anxiety Inventory-14)
 • PID-5-IRF (Personality Inventory for DSM-5 – anhörigvarianten)
 • OASIS (Overall Anxiety Severity and Impairment Scale)
 • ODSIS (Overall Depression Severity and Impairment Scale)
 • SPS-R (The Skin Picking Scale – Revised)
 • YMSR (Young Mania Rating Scale)

Förbättringar & buggfixar

 • Förbättrad avisering inför att skattningar avbryts automatiskt
 • Förbättringar av grafer

 

Innehållet i versionen är preliminärt och kan komma att ändras eller senareläggas.