- Blåappen version

Blåappen 6.3

I Blåappen 6.3 bygger vi vidare på integrationen med Ineras personuppgiftstjänst vilket kommer leda än färre manuella inmatningar vid administrering av patienter och patientkontakter. Vi påbörjar även integration mot Ineras spärrtjänst och bygger stöd för hantering av spärr i Blåappen.  Ytterligare en integration som lanseras är den mot journalsystemet TakeCare, som kommer göra det möjligt att föra över skattningsresultat från Blåappen in i TakeCare.

Nya funktioner

 • Integration till Ineras spärrtjänst (valbar, kontakta Stretch Care vid intresse)
 • Integration mot journalsystemet TakeCare
 • Integration mot Ineras personuppgiftstjänst (gäller endast om PU-tjänsten är aktiverad i er region, kontakta Stretch Care för mer information och beställning)
  • Automatiskt hämtning av patientens vårdnadshavare vid registrering
  • Uppslag mot PU vid manuell registrering av vårdnadshavare
  • Automatiskt hantering av telefonnummer från 1177
 • Möjlighet ändra datum för resterande skattningar i ett startat program
 • Dagboksfunktionalitet
  • Administrativ kommentar på dagböcker
  • Dagböcker som pågår tills vidare

Skattningar & Dagböcker

Nya dagböcker

 • Fysisk aktivitet: Kartläggning
 • Fysisk aktivitet: I behandling
 • Kostdagbok: Ätit & Druckit

Nya skattningar

 • ASEBA-skattningar:
  • TRF (Teacher Report Form)
  • C-TRF (Caregiver-Teacher Report Form)
 • 2-5 Nordiskt formulär för utredning av barns utveckling och beteende Småbarnsversionen
 • Utvärdering IKBT
 • Utvärdering Föräldrakurs på nätet
 • Uppföljning insatser (Steg I, II, III)
 • Uppföljning Skills
 • TFI (Tinnitus Functional Index)
 • CGI-I (Clinical Global Impressions Improvement Scale)
 • Ung Bupkontakt (formulär baserat på Region Värmlands tjänst hurmårdu.nu)
 • ITQ (International Trauma Questionnaire (ITQ)
 • CSQ-8 (Client Satisfaction Questionnaire)
  • Förälder
  • Patient
  • Barn och unga

Ändrade skattningar

 • SDQ: Delas upp i varianter för första gången och uppföljning
 • Uppföljning ADHD-medicin: Mer detaljerade frågor gällande biverkningar
 • BCFPI: Nya varianter 8 till 36 månader

Förbättringar & buggfixar

 • Interna kodförbättringar
 • Administratörer som inte har medarbetaruppdrag av typen vård och behandling får Administration som startsida

 

Innehållet i versionen är preliminärt och kan komma att ändras eller senareläggas.