- Blåappen version

Blåappen 6.3

I Blåappen 6.3 bygger vi vidare på integrationen med Ineras personuppgiftstjänst vilket kommer leda än färre manuella inmatningar vid administrering av patienter och patientkontakter. Vi påbörjar även integration mot Ineras spärrtjänst och bygger stöd för hantering av spärr i Blåappen.  Ytterligare en integration som lanseras är den mot journalsystemet TakeCare, som kommer göra det möjligt att föra över skattningsresultat från Blåappen in i TakeCare.

Nya funktioner

 • Spärrtjänst
 • Integration mot journalsystemet TakeCare
 • Möjlighet ändra datum för utskicken av skattningar i ett startat program
 • Integration mot Ineras personuppgiftstjänst (gäller endast om PU-tjänsten är aktiverad i er region, kontakta Stretch Care för mer information och beställning)
  • Automatiskt hämtning av patientens vårdnadshavare vid registrering
  • Uppslag mot PU vid manuell registrering av vårdnadshavare
  • Automatiskt hantering av telefonnummer från 1177
 • Dagboksfunktionalitet
  • Administrativ kommentar på dagböcker
  • Dagbok i program
  • Dagböcker som pågår tills vidare

Skattningar & Dagböcker

Nya dagböcker

 • Fysisk aktivitet: Kartläggning
 • Fysisk aktivitet: I behandling
 • Kostdagbok: Ätit & Druckit

Nya skattningar

 • ASEBA-skattningar:
  • TRF (Teacher Report Form)
  • C-TRF (Caregiver-Teacher Report Form)
  • BPM-P (Brief Problem Monitor-Parent Form for Ages 6-18)
  • BPM-T (Brief Problem Monitor-Teacher Form for Ages 6-18)
  • BPM-Y (Brief Problem Monitor-Youth Form for Ages 6-18)
 • 2-5 Nordiskt formulär för utredning av barns utveckling och beteende Småbarnsversionen
 • Medicinuppföljning ADHD (framtaget av BUP Halland)

Ändrade skattningar

 • SDQ: Delas upp i varianter för första besöket och uppföljning
 • CBCL & YSR: Förbättringar i hur resultat visas i graf vid flera genomförda skattningar

Förbättringar & buggfixar

 • Interna kodförbättringar

 

Innehållet i versionen är preliminärt och kan komma att ändras eller senareläggas.