- Blåappen version

Blåappen 5.4 – december 2020

Blåappen

I Blåappen 5.4 introducerar vi skattningspaket – en möjlighet att paketera skattningar för att kunna standardisera vårdprocessen till en högre grad. Utöver detta kommer stort fokus ligga på nya skattningar.

Nya funktioner

 • Skattningspaket
 • Fler nivåer av administratörsrättnigheter
 • Inkludera normaliseringstyp i kopiering till journalsystem
 • Informationsmeddelande i Blåappen om ex. driftstörningar, nya funktioner etc.
 • Inline administratörsmanual i Blåappen
 • Skattning: CRAFFT
 • Skattning: Frågor till förskola och skola (BUP Region Skåne)
 • Skattning: ASC-Kids
 • Skattning: Essence-Q
 • Skattning: KIDSCREEN10
 • Skattning: SRAS
 • Skattning: HSQ
 • Detaljerat faktureringsunderlag
 • Kvittering av inkomna svar (skattningar), ersätter funktionen Olästa

Förbättringar

 • Förbättringar i hanteringen av automatiska kodtester
 • Förbättrad kodkvalitet
 • Förbättrad validering av skattningssvar

Buggfixar

 • Knappen ”Skicka in” aktiverades inte förrän man lämnat textfältet (om textfält är sista frågan i) i en skattning
 • Ordningen av ”Besvaras av” för en skattning var inte i alfabetisk ordning
 • Befintlig patientkontakt kunde ibland få välkomst-SMS en gånhg till när ytterligare en patientkontakt registrerades
 • Rensning av utbildningsmiljöer fungerade ej enligt plan