- Blåappen version

Blåappen 5.3 – oktober 2020

Blåappen

I Blåappen 5.3 introduceras inloggning med Mobilt BankID och Freja. Flera nya skattningar utvecklas och vi inför ny förbättrad funktionalitet på Resultat- och Analyssidan.

Nya funktioner

 • Inlogging med mobilt BankID och Freja eID för patienter
 • Hantering av Aggregerade- / komposit- / totalskalor
 • Navigering mellan grupper i BCFPI
 • 5-15R: Göm frågor som är irrelevanta för en viss åldersgrupp
 • 5-15R: Förbättrad presentation av analys och resultat
 • Ny skattning: RAND-36
 • Ny skattning: MINI & MINI Kid
 • Ny skattning: EPDS
 • Ny skattning: WURS
 • Ny skattning: ASRS
 • Ny skattning: YCPC
 • Ny skattning: BSQ-C8
 • Ny skattning: A-DES
 • Ny skattning: OCI-R
 • Ny skattning: RAADS-80
 • Ny skattning: 20 Beteendefrågor föräldrar och ungdomar

Förbättringar

 • Förbättring i formuläret för att lägga till patientkontakt
 • 5-15R: Benämning av minderåriga som Flicka/Pojke istället för Kvinna/Man
 • CLiP: Ändrat namn till NODS-CLiP och lagt in referenser i informationstext
 • GASA: Lagt in referenser i informationstext
 • Städning i kodbasen och databasen

Buggfixar

 • Tekniska fel kunde ibland uppstå när en användare arbetar med BCFPI
 • När en skattning skulle tildelas visades varianterna i en slumpmässig ordning
 • Rutorna i dashboarden på patientöversikten var olika höga på mindre skärmar
 • Inkonsekvent muspekare i webbläsaren Internet Explorer 11
 • Sökresultatet i Sök- och registrera patient hade fel styling
 • Mindre storlek på formulärrubriker i mobilen
 • Skattningar som inte kan läsas av behandlare markerades som olästa
 • Otydligt i exporten vilken användare som startat en skattning som är del av Blååret
 • Admin: Vid litet webbläsarfönster blev menyn bli fel